Collectie

De vaste collectie bestaat ondermeer uit beelden, waterspuwers, fragmenten, architectonische elementen in tuf-, kalk- en zandsteen.
Ruim tweehonderd stuks beeldhouwwerk daterend van de dertiende tot en met het midden van de twintigste eeuw. Verder wordt aan de hand van divers beeldmateriaal en verschillende maquettes de geschiedenis van de bouw van de kathedraal inzichtelijk gemaakt.

De meeste sculptuur is afkomstig van het exterieur van de Sint-Jan of heeft te maken met de restauratie van het beeldhouwwerk aan de buitenzijde van de kerk.
Maar ook aan de ornamentele en figuratieve sculptuur uit het interieur van de Sint-Jan werden herstelwerkzaamheden verricht, met als gevolg dat ook daarvan zowel stukken oorspronkelijk laat middeleeuws beeldhouwwerk als afgietsels in gips en modellen ten behoeve van de restauratie in de bouwloods terecht zijn gekomen.

Een rode draad door het museum wordt gevormd door het bewaard gebleven middeleeuwse beeldhouwwerk. Vooral omdat aan het kerkgebouw tijdens de verschillende restauraties bijna alles werd vervangen, zijn de hier opgestelde gotische fragmenten van groot belang. Zij laten nog iets zien van het oorspronkelijke karakter van het middeleeuwse gebouw. De gipscollectie is belangrijk enerzijds omdat sommige afgietsels de toestand van de originele sculptuur voor de herstellingen tonen, anderzijds omdat de modellen veel onthullen over het restauratieproces.
Onder het geexposeerde materiaal zijn met name twee grotere groepen laatmiddeleeuws beeldhouwwerk belangwekkend: de luchtboogbeelden uit de late vijftiende eeuw en de wimbergreliefs van rond 1400. Onder de sculpturen zijn originele beelden en versierde bouwfragmenten van de Sint-Jan. De meeste objecten zijn afkomstig van het exterieur van de kerk, maar ook uit het interieur is beeldhouwwerk aanwezig.
De beelden zijn afkomstig van onder meer de luchtbogen, luchtboogstoelen, steunberen, gevels, consoles en wimbergen. Veel voorkomende bouwfragmenten zijn kraagstenen, pinakels, waterspuwers en hogels. Met name de luchtboogfiguren uit de late vijftiende eeuw van monsters, mensen en dieren zijn zeer bijzonder, aangezien deze nergens anders op een kerkgebouw zijn geplaatst.

De Sint-Jan was rijkelijk versierd met beeldhouwwerk. Slechts een gedeelte hiervan is bewaard gebleven en behoort nu tot de museumcollectie. Deze beelden zijn vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, in diverse grootschalige restauraties, van het bouwwerk afgehaald en vervangen door nieuw vervaardigde replica's.

Er zijn naast het vele beeldhouwwerk ook diverse archeologische vondsten te bezichtigen...